Rytíř

Za zamknutými dveřmi
život má zvláštní styl
přestože v davu jsi sám a sám
a nikdo blízký kdo by Tě políbil

jen dotek pouhý
a pár milých vět
dokáže najednou
rozjasnit svět

jenž topí se v mlze
a tajemné šedi
výhled z okna
je jako přes rytířovo hledí

a Ty jsi ten rytíř
bojující s mlýnem větrným
s ideály blázna
a se zdravím chatrným

rozhodl ses změnit celý svůj svět.