Pro koho jsou určeny tyto stránky :

Tyto stránky jsou určeny všem, kteří mají zájem poznat blíže závislost nazvanou patologické hráčství. Nabízí pohled na tento problém jak z hlediska gamblera, tak z hlediska lékařského.
Tyto stránky jsou vytvořeny gamblerem, který prodělal léčebný pobyt v PL Opava, na oddělení 7.
Dále se na nich podílí psychoterapeutka Mgr.Magda Rádková z PL Opava a mnoho informací je čerpáno od Mudr.Nešpora z PL Bohnice. Momentálně jsou stránky stále ve své počáteční fázi.Během několika dnů by měly obsahovat vše podstatné, co by mělo přispět k všeobecné spokojenosti.
Velice rád uvítám Vaše náměty a připomínky na adrese gambling@seznam.cz