Návrat

Vracím se zpátky
má mysl se tříští
opouštím bránu
a osud můj příští
jen já teď znám

co bylo je pryč
v propasti mizí
vše je mi známé
přesto tak cizí
jak s tím se vyrovnám?

Krok do prázdna
nejistota a strach
má minulost
bláto a prach
jenž z mysli vymetám

Co bude dál?