<%@ Language=VBScript %>

Co je to závislost?
Diagnóza F63.0 Patologické hráčstvíJe velice těžké posoudit, co je to závislost.Dá se říci, že každý z nás je na něčem závislý. ( Práce, káva, mobil, peníze atd. ) Většina z nás si svou závislost nepřipouští. Nejčastější slova "Mám vše pod kontrolou a můžu kdykoli přestat" jsou prvním varovným signálem. V tomto okamžiku je potřeba zamyslet se nad svým jednáním a pokusit se alespoň o částečnou změnu.
Mnoho lidí se domnívá, že hráčství je nemoc.Závislost sama o sobě není nemoc. Je to porucha sociálního chování.Proto uvádím několik lékařských formulací:


Popis podle lékařského slovníku
Závislost – psychické a tělesné důsledky pravidelného užívání drogy (včetně alkoholu), které postiženého nutí k jejímu trvalému konzumu
Rozlišuje se
 1. psychická závislost : která je důsledkem trvalé touhy toxikomana po jejích účincích
   (pocit uvolnění, neobvyklé prožitky apod.). Samotná je nápadná např. u stimulačních drog.
 2. fyzická závislost , (např. u opiátů) projeví se abstinenčními příznaky při odnětí drogy.
   Současně může docházet i k dalšímu poškození organismu působením drogy na různé orgány.
  Kromě závislosti na drogách se v poslední době rozšiřuje i
 3. závislost na hracích automatech (chorobné hráčství, gamblerství). Má mnoho podobných rysů
   se závislosti na drogách či alkoholu (důsledky pro psychický stav, narušení sociálních vazeb atd.), s nimiž je v mnoha případech spojena. Srovnání alkoholismus, toxikománie Základní druhy hráčství

  Američtí psychiatři přirovnávají chorobné hráčství k závislosti na kokainu.V obou případech dochází k nebezpečnému vybičování tělesných funkcí a pak ke stavům vyčerpání. Z toho vyplývají velká rizika pro tělesné zdraví: Je ohroženo srdce. Může za to stres spojený s hrou, často chaotický způsob života a vleklé vyčerpání. Zhoršovat se mohou zároveň i další choroby. Mnoho hodin strávených vysedáváním u hracích automatů a stres působí nepříznivě na páteř a vede k bolestivým potížím. Zaujetí hrou u chorobného hráče přináší zanedbání péče o zdraví. Setkáváme se u nich s opomíjenými a neléčenými nemocemi. Chorobné hráčství uznala Americká psychiatrická asociace jako nemoc v r.1980. U nás se diagnóza patologického (chorobného) hráčství oficiálně používá od 1.1.1994.